14. sep. 2011

Dagny Tande Lid - En Hånd

En hånd kan si
det som ingen munn
tør kle i ord.
En hånd kan være
en flamme av ild
som setter spor.
En hånd kan røpe
i fryd og kval
det ingen vet.
En hånd kan røpe
så tause ting
som kjærlighet.